Ana Sayfa
Hakkımızda
Tarihçemiz

Tarihçemiz

 

Sakarya Üniversitesi Kalite Yönetimi Servisi 1996 yılında İdari Birimlerinin kalite çalışmalarını koordine etmek üzere Genel Sekreterliğe bağlı bir koordinatörlük olarak kurulmuştur.

Kısa sürede yapılanmasını tamamlayan birimimiz koordinatörlük olarak kalite bilincinin idari birimlerden başlayarak tüm kurumda yaygınlaşması için çalışmalar yürütmüştür.

Bu kapsamda süreçlerle yönetim anlayışının gelişmesi amacıyla idari süreçlerin kayıt altına alınması, dokümanların kontrolünün etkin bir şekilde gerçekleşmesi vb. kapsamda yürüttüğü çalışmalar neticesinde önemli kurumsal kazanımlar elde edilmiştir.

Yürütülen çalışmalar neticesinde sağlanan katma değer ve yönetimin kalite çalışmalarından sağlanan faydanın ulusal düzeyde bir sonuçla pekiştirilmesi yönündeki talepleri çerçevesinde; TSE Kalite Yönetim Belgesi alan ilk üniversite olmayı kendisine hedef seçen üniversitemizin bu hedefine ulaşması için çalışmalar yapmıştır.

Gerekli eğitimlerin verilmesi, Kalite El Kitabı, KYS Master Planı, Sistem Prosedürleri gibi temel KYS dokümantasyonun oluşturulması aşamalarından sonra TSE'ye yapılan müracaat ve TSE tarafından gerçekleştirilen dış tetkik neticesinde...

........

5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte üniversitemiz de de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kurulmuş ve kalite koordinatörlüğü de bu daire başkanlığına bağlı Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü'ne dönüştürülmüş olarak gerek Üniversitemizin Kalite Yönetimi Sistemi Çerçevesindeki  çalışmalarının gerek se de  5018 sayılı Kanun çerçevesinde verilen diğer görevleri yerine getirmeye devam etmiş/etmektedir.

........

2002 yılında YÖK bünyesinde kurulan YÖDEK komisyonunun yaptığı çalışmalar ve Üniversitelerde akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurullarının oluşturulmasına yönelik olarak yayınlanan yönetmelikler çerçevesinde Sakarya Üniversitesinde SAÜDEK Kurulmuş ve Kalite Yönetimi Servisi bahsedilen kurulun çalışmalarına  yetkin personeli, bilgi ve deneyimi ile katkı sağlamaya başlamıştır..

SAÜDEK Çerçevesinde Üniversitemizin Stratejik Planlama çalışmalarına  ....

........

2006 Yılında Yödek modelinde öngörülen dış değerlendirme hizmetini sağlayacak kurum ve kuruluşların incelenmesi neticesinde KalDer tarafından Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ile anlaşmalı olarak EFQM Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen Dış değerlendirme hizmetinin üniversitemizin kalite geliştirme çalışmalarına yeni bir boyut ve hız kazandıracağı değerlendirilmiştir.

İlk olarak 2006 yılında alınan dış değerlendirme çerçevesinde birimimiz söz konusu dış değerlendirmeye hazırlık sürecinin koordinasyonundan ve hazırlıkların yapılmasından sorumlu birim olarak; gerekli eğitimlerin sağlanması, verilerin derlenmesi, başvuru raporunun hazırlanması gibi kritik görevleri icra etmiş ve başvurduğu ilk yılda Üniversitemizin Mükemmellikte Kararlılık Aşamasını geçerek üç yıldız (3*) seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik Ödülü almasına katkı sağlamıştır.

2008 yılında KalDer tarafından Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ile anlaşmalı olarak EFQM Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen Dış değerlendirmede de yine birimimizin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar SAÜDEK üyelerinin de katılımı ile oluşturulan bir çekirdek ekip ile yürütülmüştür.

 Söz konusu çalışmalar neticesinde üniversitemiz dört yıldız (4*) seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik Ödülüne layık görülmüştür. Üniversitemizin dört yıldız (4*) seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik Ödülünü alması sürekli iyileştirme felsefesinin kurumsal düzeyde içselleştiğinin, mükemmel yaklaşımlarla mükemmel sonuçlara ulaşmak için yaptığımız kararlı çalışmalarımızın her geçen gün Sakarya Üniversitesini daha ileriye taşıdığının bir kanıtı olmuş ve üniversitemizin EFQM Modeli çerçevesinde yapılan dış değerlendirmelerde ulusal düzeyde alınabilecek en üst seviye olan beş yıldız (5*) seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik ve Ulusal Kalite Büyük Ödülünü alan ilk üniversite olabileceğine olan inancı artırmıştır.

2009 yılında EFQM Modeli çerçevesindeki çalışmaların üniversitemizin kalite çalışmalarına sağladığı katma değer ve bu kapsamdaki çalışmalarda ayrı bir uzmanlaşmanın kalite çalışmalarının yürütülmesine katkı sağlayacağı düşüncesinden hareketle Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde EFQM Şube Müdürlüğü kurulmuştur. EFQM Şube Müdürlüğü, yapılanmasını tamamladığı 2011 yılına kadar birimimizin (Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü) Model ve Dış değerlendirme süreci konularında deneyimli personelinden yararlanarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bu çerçevede 2010 yılında KalDer tarafından Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı ile anlaşmalı olarak EFQM Modeli çerçevesinde gerçekleştirilen Dış değerlendirmede birimimiz personeli tarafından desteklenen EFQM Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar SAÜDEK üyelerinin de katılımı ile oluşturulan bir çekirdek ekip ile (Kalite Koordinasyon Ekibi) yürütülmüş ve Üniversitemiz beş yıldız (5*) seviyesinde Mükemmellikte Yetkinlik ve Ulusal Kalite Büyük Ödülüne layık görülmüştür.

Birimimiz, Stratejik Planlama ve Kalite Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü, halen Üniversitemizin Kalite Yönetimi Sistemi ve 5018 sayılı Kanun çerçevesinde verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmekte; EFQM Modeli, SAÜDEK, Stratejik Planlama konularında ilgili birimlere personel, bilgi ve veri desteği sağlamaktadır.

 

İlgili Bağlantılar:

> Organizasyon Şemalarımız

> EFQM Şube Müdürlüğü

> SAÜDEK